Billackering utanför Bromma med miljö i fokus

Ekerö Lackcenter AB är en billackering utanför Bromma som ständigt arbetar för minskad miljöbelastning samt lägre energiförbrukning. Vårt kvalitets- och miljöarbete bygger på ansvar, kompetens och engagemang.

Gasoldriven uppvärmning av lackboxarna

Ekerö Lackcenter är ett miljömedvetet företag som använder gasoldriven uppvärmning i våra lackboxar. Gasolen vi använder oss av är blyfri, svavelfri och giftfri och flera steg i rätt riktning mot samhällets ökade miljökrav.

Sikkens vattenbaserade färger

Genom att använda Standox högkvalitativa vattenbaserade färger bidrar vi till en friskare miljö, både på arbetsplatsen och genom minskade utsläpp.